light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
11
ก.พ. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บมจ.วิริยะประกันภัย โดยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี ปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตไม่ให้ประมาทในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และได้รับการปลุกเสกเหรียญโดย หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ณ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

 

เทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดช่วงหนึ่ง บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากการเมาสุราแล้วขับรถ รวมทั้งรณรงค์เตือนสติผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังไม่ประมาท เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่โทร และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

 

หากท่านใดมีความประสงค์จะขอรับเหรียญเทพเจ้าดังกล่าว ให้จ่าหน้าซองเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของตัวท่านเอง ติดแสตมป์ 5 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ซอยสามัคคี 58 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 วงเล็บมุมซองว่า "ขอเหรียญเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว" ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นี้


กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ 2564 พร้อมย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
21
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาในการวิจัย ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
30
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR)

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR) ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย จังหวัดระยอง
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x