light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
09
มิ.ย. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลสนามต่างๆ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมด้วยคุณสุขจิต นวลจันทร์กุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน และคุณพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงาน เป็นตัวแทนมอบอาหารพร้อมทาน ไข่ต้ม 500 ชุด และน้ำพริกกุ้งกรอบ 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามนนทบุรี โดยมีคุณสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามนนทบุรี 

นอกจากนั้น คุณพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงาน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบอาหารพร้อมทาน ไข่ต้ม 500 ชุด และน้ำพริกกุ้งกรอบ 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน โดยมีคุณสุกุล บวรนิรัตติศัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การรักษา รวมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนเกินกว่าโรงพยาบาลจะรองรับได้ จึงได้เกิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

22
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมงานวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วิริยะประกันภัย ร่วมงานวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยได้ร่วมกันจุดเทียนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที และวางดอกกุหลาบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรำลึกถึงผู้ที่จากไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
12
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัยห่วงใยความปลอดภัยของเยาวชนคนรุ่นใหม่ มอบอุปกรณ์์การศึกษาและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

วิริยะประกันภัยห่วงใยความปลอดภัยของเยาวชนคนรุ่นใหม่ มอบอุปกรณ์์การศึกษาและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 กว่า 1,000ชุด หวังสร้างความตระหนักรู้เรื่องของสุขอนามัยที่ดี และความปลอดภัยบนท้องถนน
21
ต.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ส่งความห่วงใยและกำลังใจให้น้องๆผ่านโครงการ "จากเกษตรกรสู่มือน้อง" จำนวน 43,000กล่อง

วิริยะประกันภัย ส่งความห่วงใยและกำลังใจให้น้องๆผ่านโครงการ "จากเกษตรกรสู่มือน้อง" จำนวน 43,000กล่อง เพื่อให้น้องๆที่ป่วยรักษาตัวและน้องๆในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้ดื่มนมวาริชในโครงการพระราชดำริ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x