light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
21
ต.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ส่งความห่วงใยและกำลังใจให้น้องๆผ่านโครงการ "จากเกษตรกรสู่มือน้อง" จำนวน 43,000กล่อง

คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมด้วย คุณพิศเพลิน วิริยะพันธุ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคล ฝ่ายบุคคล พร้อมด้วยทีมวิริยะจิตอาสา เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินทางไปส่งมอบนมในโครงการพระราชดำริ (นมวาริช) ภายใต้โครงการ "จากเกษตรกรสู่มือน้อง" จำนวน 23,400 กล่อง ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยมีคุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ โสต ศอ นาสิก พร้อมด้วยคุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้รับมอบนมในโครงการพระราชดำริดังกล่าว เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้กับน้องที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

           ทั้งนี้ นมในโครงการพระราชดำริ (นมวาริช) จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายนมลดลง น้ำนมโคค้างสต๊อกเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นลำดับ บริษัทฯ จึงได้เข้าช่วยเหลือด้วยการซื้อนมวาริช จำนวน 43,200 กล่อง มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และนำไปมอบให้กับเด็กๆ ที่กำลังได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงเด็กๆในสถานสงเคราะห์ต่างๆ

           สำหรับสถานสงเคราะห์อื่นๆ ที่ทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ไปมอบนมวาริชในโครงการพระราชดำริ ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5,400 กล่อง โดยมีคุณอรนุชา มงคลรัตนะชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ

           สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5,400 กล่อง โดยมีคุณอมรศรี รัศมิทัตชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ

           สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5,400 กล่อง โดยมีคุณเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฎิบัติการ เป็นผู้รับมอบ

           ปิดท้ายที่ หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ของมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบนมวาริช จำนวน 3,600 กล่อง โดยมีคุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปูเป็นผู้รับมอบ

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

22
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมงานวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วิริยะประกันภัย ร่วมงานวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยได้ร่วมกันจุดเทียนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที และวางดอกกุหลาบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรำลึกถึงผู้ที่จากไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
12
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัยห่วงใยความปลอดภัยของเยาวชนคนรุ่นใหม่ มอบอุปกรณ์์การศึกษาและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

วิริยะประกันภัยห่วงใยความปลอดภัยของเยาวชนคนรุ่นใหม่ มอบอุปกรณ์์การศึกษาและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 กว่า 1,000ชุด หวังสร้างความตระหนักรู้เรื่องของสุขอนามัยที่ดี และความปลอดภัยบนท้องถนน
22
ก.ย. 2564

วิริยะประกันภัยมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 700 ครัวเรือน พื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัยส่งความห่วงใยให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ผ่านถุงยังชีพจำนวน 700 ครัวเรือน
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x