light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
15
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทย พัฒนาวัคซีน ChulaCov19

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รับมอบพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับพิธีรับมอบดังกล่าว สืบเนื่องจากบริษัทฯ ร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมของคนไทยในการพัฒนาความมั่นคงด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาวัคซีนต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบัน ได้มีการทดสอบวัคซีน ChulaCov19 ในอาสาสมัคร 2 กลุ่ม โดยพบว่าไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงใดๆ ผลข้างเคียงอยู่ในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง เช่น มีอาการอ่อนเพลีย เป็นไข้ต่ำๆ และมีอาการหนาวสั่นบ้างในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้เข็ม 2 ซึ่งอาการต่างๆ จะดีขึ้นภายในเฉลี่ยประมาณ1-3 วัน และยังคาดว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้ผู้ผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมในประเทศได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 และยังเตรียมพร้อมพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

20
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้บุคคลากรด่านหน้าและประชาชนทั่วไป
18
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัยมอบเงินรางวัล 70,000 บาท โครงการอาสาตาจราจร

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. มูลนิธิเมาไม่ขับ มอบเงินรางวัล 70,000 บาทในโครงการ อาสาตาจราจรส่งข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือการกระทำผิดกฎจราจร
30
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565 สนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัยบนท้องถนน และสุขอนามัยที่ดีปลอดโควิด-19
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x