light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
03
ก.ค. 2562

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2562

โครงการ "อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบกและ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีวินัยและขับรถยนต์อย่างปลอดภัย เกือบ 50,000 คน  สำหรับโครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกท่าน  สามารถสมัครเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับขี่ของกรมขนส่งทางบก)

กำหนดการประจำปี 2562

อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2562
สำหรับ สถานที่ วันอบรม เปิดรับสมัคร

กรุงเทพมหานคร

กรมขนส่งทางบก จตุจักร   9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562  2 ม.ค. - 21 ม.ค.
กรมขนส่งทางบก จตุจักร   1- 2  มิถุนายน 2562  1 พ.ค. - 17 พ.ค.  
กรมขนส่งทางบก จตุจักร   13 - 14 กรกฎาคม 2562  13 มิ.ย - 30 มิ.ย. 

หมายเหตุ 
1. เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
2. ยืนยันสิทธิ์ เมื่อได้รับเอกสารครบแล้วเท่านั้น
3. ยืนยันสิทธิ์ตามลำดับการส่งเอกสารก่อน-หลัง
4. ผู้เข้าอบรมต้องไม่เคยได้รับใบขับขี่มาก่อน
5. การสอบซ่อมจะทำการสอบที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น
6. การอบรมและสอบ เป็นไปมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

เตรียมเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

 1. (ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่) ลิ้งสำรองสำหรับโหลดใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. (ต้องมี)สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) ตัวอย่างใบรับรองแพทย์    

ช่องทางการส่งเอกสาร

 1. อีเมล์  pooncharats@viriyah.co.th หรือ benchamatto@viriyah.co.th 
 2. แฟกซ์ 02-641-3900 (เวลาทำการ: จ-ศ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.)
 3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม 121/28,121/65 อาคารอาร์เอส ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

* * รอเจ้าหน้าที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรม

หมายเหตุ

 • หลังจากได้รับเอกสารการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันรายชื่ออบรม และแจ้งกำหนดการโดย สังเขป (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้เอกสารใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบรับรองแพทย์ ครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น)
 • กรุงเทพมหานคร รับจำนวน 120 ท่าน/รุ่น
 • การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม โปรดแต่งกายสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น)

กำหนดการอบรม (คลิ๊กที่นี่)

 • สถานที่การจัดอบรม กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อาคาร 4 ชั้น 3
 • ลงทะเบียนเวลา 07.30-8.00 น.
 • เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในวันอบรม
  - ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  - สำเนาบัตรประชาชนฉบับที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึก
  - บัตรประชาชนตัวจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. การอบรมภาคทฤษฏี หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ, เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย, มารยาทในการขับรถยนต์, กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์, กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับถนนทางหลวง, กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับการจราจรทางบก
 2. การอบรมภาคปฏิบัติ
 3. การทดสอบข้อเขียนแบบ E-exam
 4. การสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับ วุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    คุณปุญชรัสมิ์ ทรงธรรมวัฒน์    โทร. 02-129-7426  หรือ คุณเบญจมาศ  อ่อนกล่ำผล โทร. 02-129-7422  (เวลาทำการ : จ-ศ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.)

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

18
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่
19
ก.ย. 2562

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”
06
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This