light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
02
ม.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563

โครงการ "อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบกและ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีวินัยและขับรถยนต์อย่างปลอดภัย เกือบ 50,000 คน  สำหรับโครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกท่าน  สามารถสมัครเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับขี่ของกรมขนส่งทางบก)

กำหนดการประจำปี 2563

อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563
สำหรับ สถานที่ วันอบรม เปิดรับสมัคร

กรุงเทพมหานคร

กรมขนส่งทางบก จตุจักร  29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563  27 ม.ค. - 17 ก.พ. 63
กรมขนส่งทางบก จตุจักร   23 - 24 พฤษภาคม 2563 23 เม.ย. - 15 พ.ค. 63 
กรมขนส่งทางบก จตุจักร   18 - 19 กรกฎาคม 2563  17 มิ.ย. - 10 ก.ค. 63 

หมายเหตุ 
1. เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
2. ยืนยันสิทธิ์ เมื่อได้รับเอกสารครบแล้วเท่านั้น
3. ยืนยันสิทธิ์ตามลำดับการส่งเอกสารก่อน-หลัง
4. ผู้เข้าอบรมต้องไม่เคยได้รับใบขับขี่มาก่อน
5. การสอบซ่อมจะทำการสอบที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น
6. การอบรมและสอบ เป็นไปมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

เตรียมเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร Click
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. (ต้องมี)สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) ตัวอย่างใบรับรองแพทย์    

ช่องทางการส่งเอกสาร

 1. อีเมล์  pooncharats@viriyah.co.th หรือ benchamatto@viriyah.co.th 
 2. แฟกซ์ 02-641-3900 (เวลาทำการ: จ-ศ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.)
 3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม 121/28,121/65 อาคารอาร์เอส ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

* * รอเจ้าหน้าที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรม

หมายเหตุ

 • หลังจากได้รับเอกสารการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันรายชื่ออบรม และแจ้งกำหนดการโดยสังเขป (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้เอกสารใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบรับรองแพทย์ ครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น)
 • กรุงเทพมหานคร รับจำนวน 120 ท่าน/รุ่น
 • การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม โปรดแต่งกายสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น)

กำหนดการอบรม (คลิ๊กที่นี่)

 • สถานที่การจัดอบรม กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อาคาร 4 ชั้น 3
 • ลงทะเบียนเวลา 07.30-8.00 น.
 • เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในวันอบรม
  - ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  - สำเนาบัตรประชาชนฉบับที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึก
  - บัตรประชาชนตัวจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. การอบรมภาคทฤษฏี หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ, เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย, มารยาทในการขับรถยนต์, กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์, กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับถนนทางหลวง, กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับการจราจรทางบก
 2. การอบรมภาคปฏิบัติ
 3. การทดสอบข้อเขียนแบบ E-exam
 4. การสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับ วุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    คุณปุญชรัสมิ์ ทรงธรรมวัฒน์ โทร. 02-129-7426  หรือ คุณเบญจมาศ  อ่อนกล่ำผล โทร. 02-129-7422  (เวลาทำการ : จ-ศ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.)

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
24
ม.ค. 2563

วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2563

วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2563 ขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง
Share This Book Mark Send E-Mail Print This