light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
19
ก.ค. 2562

วิริยะประกัยภัย สนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพภายในรถกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ

            คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยฝ่ายปฎิบัติการภาค1 เป็นผู้แทนบริษัท ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ให้กับครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบไปด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ( AED ) เครื่องอ๊อกซิเจน เตียงขนส่งผู้ป่วยรถฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆในการกู้ชีพ เป็นเงิน 660,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This