light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
01
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 2 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.นครราชสีมา

            บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 2 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย งานกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ อ.โชคชัย จำนวน  36  ทุน เป็นเงิน 18,000 บาท  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 อ.โนนไทย จำนวน  16  ทุน เป็นเงิน 16,000 บาท  และโรงเรียนมัธยมวัดหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อ.ด่านขุนทด  จำนวน 16  ทุน เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีตัวแทน อู่ในพื้นที่ และพนักงานวิริยะประกันภัยของฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆอีกด้วย  ทั้งนี้ฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 กำหนดส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และกาฬสินธุ์ โดยใช้งบประมาณกว่า 100,000 บาท


            สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" เป็นโครงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 เพื่อขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยมีงบประมาณในการมอบทุนการศึกษา มากกว่า 600,000 บาท ให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 43 แห่ง โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

18
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่
19
ก.ย. 2562

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”
06
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This