light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
14
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 6 เป็นผู้แทนบริษัท ส่งมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ กรมการขนส่งทางบก จำนวน 50,000 บาท ให้กับคุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี ภายใต้แนวคิด “78 ปี พัฒนาการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐาน บูรณาการความปลอดภัย" ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

18
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่
19
ก.ย. 2562

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”
06
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This