light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
14
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 6 เป็นผู้แทนบริษัท ส่งมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ กรมการขนส่งทางบก จำนวน 50,000 บาท ให้กับคุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี ภายใต้แนวคิด “78 ปี พัฒนาการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐาน บูรณาการความปลอดภัย" ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This