light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
21
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเกยูร เมฆประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านสินไหมทดแทน ฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 3 (ตะวันออก) พร้อมด้วยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด งานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยมีคุณนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองตะเคียน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีตัวแทน ศูนย์ซ่อม และพนักงานวิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 บาทด้วย ซึ่งฝ่ายปฎิบัติการภาค 3 กำหนดส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และปราจีนบุรี โดยใช้งบประมาณกว่า 100,000 บาท อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้าง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด ผักสวนครัว และปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนดังกล่าวในโครงการจิตอาสา "คิดดี ทำดี" เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปใช้ในการบริโภคโครงการอาหารกลางวัน และให้โรงเรียนมีรายได้จากโครงการดังกล่าว

            สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" เป็นโครงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 เพื่อขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยมีงบประมาณในการมอบทุนการศึกษา มากกว่า 600,000 บาท ให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 43 แห่ง โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

18
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.แพร่
19
ก.ย. 2562

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 “สร้างคนบันทึกสังคม”
06
ก.ย. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ปทุมธานี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This