light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
16
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน

    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 พร้อมด้วย คุณพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 และผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่ในโครงการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว จำนวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมด้วยหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 120คน และอุปกรณ์กีฬา  


 
   นอกจากนี้ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านนากลาง อ.ลี้   จ.ลำพูน จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียน  และเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยตัวแทนอู่ในพื้นที่ ยังได้มอบถังเก็บน้ำจำนวน 2 ถังให้กับโรงเรียนอีกด้วย  ทั้งนี้ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 กำหนดส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 80 ทุน ใน12 โรงเรียนของจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก และนครสวรรค์  โดยใช้งบประมาณกว่า 100,000 บาท

    สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" เป็นโครงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 เพื่อขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยมีงบประมาณในการมอบทุนการศึกษา มากกว่า 600,000 บาท ให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 43 แห่ง โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This