light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
21
เม.ย. 2563

วิริยะประกันภัย มอบชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และคุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) มูลค่า 3 ล้านบาท ประกอบไปด้วยชุดคลุมปฏิบัติการ, Face Shield, แว่นตา, ถุงมือ และรองเท้า ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์


ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์  ผู้เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาผู้ป่วย ในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเร่งด่วนมีไม่เพียงพอ ซึ่งชุด PPE นี้ สามารถช่วยป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และลดโอกาสติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดยจะทำการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนช่วยสังคมให้ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

22
ก.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366
23
ก.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 90
18
มิ.ย. 2563

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366 เริ่มอบรมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
Share This Book Mark Send E-Mail Print This