light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
30
มิ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ่อนไก่

คุณชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในนามกลุ่มวิริยะจิตอาสา ส่งมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ โดยมี คุณเพลินพิศ ชารีโคตร รองประธานชุมชนเคหะบ่อนไก่ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ซึ่งของใช้ที่จำเป็นดังกล่าว ประกอบไปด้วย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และสำลีก้อน

  สิ่งของใช้จำเป็นเพื่อผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ เป็นการหลอมรวมน้ำใจของชาววิริยะประกันภัย ในนามวิริยะจิตอาสาจากศูนย์ และสาขาทั่วประเทศ รวบรวมเงินเพื่อซื้อสิ่งของดังกล่าว และส่งมายังแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นสะพานบุญในการส่งต่อความห่วงใยของชาววิริยะจิตอาสาที่มีต่อผู้ยากไร้ในชุมชนบ่อนไก่ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วยผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 38 ห่อ แผ่นรองซับ จำนวน 57 ห่อ และสำลีก้อน จำนวน 2 ห่อ รวมทั้งสิ้น 97 ห่อ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจำนวน 25 ราย

สำหรับโครงการ "วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง" ถือเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ วิริยะประกันภัย ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจร ส่งต่อความห่วงใยผ่านถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่เมื่อวันที่ 20พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

22
ก.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366
23
ก.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 90
18
มิ.ย. 2563

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366 เริ่มอบรมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
Share This Book Mark Send E-Mail Print This