light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
22
ก.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

เมื่อวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 366 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ  กรมการขนส่งทางบก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วันแรกของการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย” บรรยายโดย คุณไพโรจน์ วิทยุ รักษาการผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เขต 3 ต่อด้วยการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ” โดยคุณเกรียงไกร รอดคง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก” และ “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ บรรยายโดย คุณวิสุ กำมา วิทยากรพิเศษ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมมีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในวันเดียวกัน

 ส่วนวันถัดมา เป็นการทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีปิดโครงการอบรมฯ  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม 81 คน สอบผ่านได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 42 คน โดยคุณชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรพร้อมใบขับขี่แก่ผู้ผ่านการเข้าอบรม และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่สามารถสอบข้อเขียนได้คะแนนเต็ม และของที่ระลึกให้แก่ประธานรุ่น โดยมีคุณเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบ กรมการขนส่งทางบก เป็นเกียรติกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับบรรยากาศการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม วิริยะประกันภัย และกรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจัดการอบรมในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนด โดยผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งได้เตรียมเจลแอลกฮออล์ฆ่าเชื้อโรคให้บริการแก่ผู้เข้าอบรมตลอดทั้งสองวันด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

23
ก.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 90
18
มิ.ย. 2563

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366 เริ่มอบรมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
30
มิ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ่อนไก่

วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ่อนไก่ มอบของใช้จำเป็นเพื่อผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 25 ราย
Share This Book Mark Send E-Mail Print This