light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
18
ส.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.เพชรบูรณ์

      บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจตุรงค์ แสงสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) พร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่ในโครงการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 100,000 บาทได้แก่ โรงเรียนติ้ววิทยาคม ตำบล บ้านติ้ว อำเภอ หล่มสัก จำนวน  50,000 บาท รวมทั้งหมด 43 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 5,000 บาท จำนวน 8 ทุน / ทุน 2,000 บาท จำนวน 30 ทุน พร้อมทั้งถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมี ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ววิทยาคมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวฐานะยากจนที่ได้รับทุนจากบริษัทฯ

       นอกจากนี้ทีมวิริยะจิตอาสายังเดินทางไปที่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตำบล นาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24 ทุน แบ่งเป็น ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน /ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 6 ทุน และทุนละ 1,000 บาท จำนวน 13 ทุน พร้อมทั้งถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมี คุณไพโรจน์ ทองเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวฐานะยากจนที่ได้รับทุนจากบริษัทฯ

       ทุนการศึกษาที่ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 มอบให้กับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมีทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กนักเรียนต้องลาออกมาทำเกษตรกรรมช่วยเหลือผู้ปกครองในการหาเลี้ยงชีพ

          สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าขยายผลรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This