light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
25
ส.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 5 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สตูล จ.ภูเก็ต

      บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมชาย ดาราย รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้ ) พร้อมด้วย คุณเสาวคนธ์ วงศ์กองแสง รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่ในโครงการพื้นที่ภาคใต้ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดสตูล ทั้งหมด 28 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 ทุน ทุนละ 1,000 บาทเป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมทั้งของที่ระลึกให้กับน้องๆ โดยมีคุณทวีศักดิ์ สังข์ชู นายอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวฐานะยากจนที่ได้รับทุนจากบริษัทฯ

          และก่อนหน้านี้ ทีมวิริยะจิตอาสายังเดินทางไปที่โรงเรียนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 25 ทุน แบ่งเป็น ทุนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศกรีมให้กับน้องๆ อีกด้วย

          ฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 ดำเนินมอบทุนการศึกษาในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 200 ทุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต สตูล กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

          สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าขยายผลรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This