light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
01
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 4 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 พร้อมด้วย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่ในโครงการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 42,000 บาท รวม 42 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมี พระปลัดญาณเดช จนฺทโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น และครูอังคณา สุดเสือ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งอาหารกลางวันและไอศกรีม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่นได้รับการอุปถัมภ์จากพระปลัดญาณเดช มาตลอดระยะเวลา 13 ปี เนื่องจากเด็กนักเรียนที่นี่มีทั้งเด็กวัด เด็กกำพร้า และเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน รวมถึงเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย ครอบครัวทอดทิ้ง ไร้ที่อยู่อาศัย พระปลัดญาณเดชได้จัดทำห้องพักให้กับเด็กไร้บ้านได้มีที่อยู่ พร้อมทั้งใช้ปัจจัยจากญาติโยมที่ทำบุญนำมาจ้างคุณครูเพื่อสอนเด็กๆเพิ่มเติมอีก 3 คน  เนื่องจากทั้งโรงเรียนมีครูที่เป็นข้าราชการเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องดูแลเด็กๆ เกือบ 100 คน

นอกจากนี้ทีมวิริยะจิตอาสาฝ่ายปฎิบัติการภาค 4  ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียนเหมืองสองท่อ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30,000 บาท รวม 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมีครูธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง คุณครูโรงเรียนเหมืองสองท่อให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เหมืองแร่เก่าที่ถูกทิ้งร้าง และยังอยู่ในถิ่นทุรกันดารการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก เด็กๆส่วนใหญ่มาจากหลายหลายชาติพันธุ์ ทั้งกะเหรี่ยง ม้ง พม่า ลาว มอญ ผู้ปกครองมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว อาชีพทำการเกษตร และรับจ้าง  

สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

ซึ่งในปีที่แล้ว 2562 วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 1,393 ทุน 52 โรงเรียน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,264,000 บาท เป็นงบประมาณจากบริษัท จำนวน 600,000 บาท และจากการสมทบของพนักงาน คู่ค้า ตัวแทน และอู่ในโครงการ รวมเป็นเงิน 664,000 บาท

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าขยายผลรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This