VIRIYAH SLOGAN

กิจกรรมเพื่อสังคม

09
มิ.ย. 2563

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-4 ให้กับตัวแทนพื้นที่ ภาค2

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร "ขอรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย" ครั้งที่ 1 - 4  ให้กับตัวแทนภาค 2  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยรับได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา สัมฤทธิ์รินทร์ ผช.ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและเว้นระยะห่างในการนั่งอบรมตามมาตรการของรัฐ ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงาน ภาค 2 ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทีมงานและวิทยากรเป็นอย่างสูงครับ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด