light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
24
ก.ย. 2561

วิริยะประกันภัย พาผู้สูงอายุทัวร์บุญ “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 7”

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 7” ตอน “วิริยะพาผู้สูงอายุทัวร์บุญแม่กลอง...เพลิดเพลินริมฝั่งคลองอัมพวา”
18
ก.ค. 2561

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ปรับปรุงสนามเด็กเล่น รร.วัดแก้วศิลาราม ชลบุรี

นายเอกวัสส์ อุษณีย์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และ ดร.ปราณี หนูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม รับมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12
ก.ค. 2561

วิริยะประกันภัย ร่วมประชาคมบ้านจันทร์ สร้างเมืองต้นแบบเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี”

นายวัชระ พิริยะวรคุณ กำนันตำบลบ้านจันทร์ รับมอบถนนบดอัด ภายใต้โครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี” จากนายประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26
พ.ค. 2560

วิริยะจิตอาสาทั่วไทย น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ

รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ์ พร้อมวิทยากรจากสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมอบรมวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มวิริยะจิตอาสา บริษัท วิริยะประกันภัย
26
พ.ค. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมอนาคตเด็กไทย สนับสนุนกิจกรรม “ออกค่ายพาน้องทัศนศึกษาเมืองโบราณ”

นายกิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ
26
พ.ค. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน "ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 11"

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบริษัทฯ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมนำน้ำดื่ม 1,000 ขวด
28
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมวินัยจราจร ลดอุบติเหตุในช่วงสงกรานต์

นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ลดตาย ปฏิบัติการกล้องหน้ารถ ช่วยคนดี ชี้คนผิด" ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้งหมด [42] รายการ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This