light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
19
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย รวมน้ำใจ พี่ช่วยน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

วิริยะประกันภัย รวมน้ำใจ พี่ช่วยน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด จ.ตราด สร้างทางเดินและหลังคาระหว่างอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
06
มี.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่ 361

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่ 361
09
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 4,500 ใบ ให้ โรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 4,500 ใบ ให้ โรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
26
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 4,500 ใบ ให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 4,500 ใบ ให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
06
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 5,000 ใบ ให้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 5,000 ใบ ให้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
ทั้งหมด [97] รายการ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This