light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
02
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย จัดติวเข้ม! เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุประกันภัยขนส่งสินค้า

นายชิษณุศักดิ์ ผิวเกลี้ยง รักษาการผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนเขต 4 ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ ด้านศูนย์) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” ซึ่งบริษัทฯ  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุประกันภัยขนส่งสินค้าให้มีความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทีมงานของบริษัทฯ จากแผนกประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่งทางบกเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) สาขาสุขาภิบาล 3

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

18
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จัดกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 7 “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่”

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่อง
17
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 16

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Classroom Smart Community" ห้องเรียนพิเศษที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานบันทึกสังคมผ่านงานสารคดี
16
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน รพ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กว่า 1 ล้านบาท

นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “วิริยะจิตอาสา 72 ปี ทำดีเพื่อสังคม” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This