light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
25
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 63 ครั้งที่ 3

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิด“โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมี นางสาวนารีรัตน์ สิทธิธัญญาศิลป์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและรับฟังสภาพปัญหาในการเข้าถึงระบบประกันภัยของกลุ่มผู้พิการ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

08
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมอวยพรปีใหม่สำนักงาน คปภ.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การต้อนรับ นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
07
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “Save Thai Safe Trip” รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip”
04
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจยกกำลังสาม”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x