light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให่แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงาน “พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ณ อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้มอบรางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แก่นิสิตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตั้งใจในการศึกษาและสร้างจิตสำนึกต่อการให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

08
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมอวยพรปีใหม่สำนักงาน คปภ.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การต้อนรับ นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
07
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “Save Thai Safe Trip” รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip”
04
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจยกกำลังสาม”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x