light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจยกกำลังสาม” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลต่างๆ อันเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายจังหวัด กรมการขนส่งทางบก จึงได้เพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ เน้นย้ำให้พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ รวมไปถึงการตรวจความพร้อมจุด Checking Point และ Rest Area ใน 13 จังหวัด พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

08
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมอวยพรปีใหม่สำนักงาน คปภ.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การต้อนรับ นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
07
ม.ค. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “Save Thai Safe Trip” รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip”
31
ธ.ค. 2563

"วิริยะประกันภัย" รวบรวมข้อมูล "จุดเสี่ยง" เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 547 จุด ทั่วประเทศ

"วิริยะประกันภัย" โดยศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน รวบรวมข้อมูล "จุดเสี่ยง" เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 547 จุด ทั่วประเทศ แยกตามภาคต่างๆ สะดวกต่อการศึกษาข้อมูลการการเดินทาง เพื่อช่วยให้ท่านเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x