light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
03
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมพัฒนาโครงการ Kick off V-Fin phase 2

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด และนางสุภัทรา  ทองขาว  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  นำคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองบริษัท ร่วมกันเปิดโครงการ Kick Off  Viriyah One Finance and  Accounting   V-Fin  phase 2 ” อันเป็นโครงการพัฒนาระบบงาน ด้านบัญชี การเงิน เร่งรัดหนี้สิน และการจัดซื้อ ด้วยการนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Oracle Cloud ERP มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับโครงการ “ V-Fin  phase 2 ” เป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจาก phase 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทในเครือของ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG รวมถึงการระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงานด้านการเงิน บัญชี และสารสนเทศของวิริยะประกันภัย ในการร่วมออกแบบระบบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2564 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน ก่อนเข้าสู่ phase 2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยใน phase นี้จะเข้าสู่กระบวนการของการติดตั้งระบบงาน การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รวมถึงต่อยอดการพัฒนาส่วนงานเพิ่มเติมจากที่ได้มีการออกแบบไว้ หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดสอบระบบ ก่อนเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่ในเดือนตุลาคม ปี 2565 ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเกิดเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบการทำงานของสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยทุกภูมิภาคทั่วไทย เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการองค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย  

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

06
ธ.ค. 2564

กรมขนส่งทางบก-วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” เทศกาลปีใหม่ 65

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิริยะประกันภัย บูรณาการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 32 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 64
30
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก “เชื่อมั่น ปลอดภัย กับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา “เชื่อมั่น ปลอดภัย กับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark” โดยกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
15
พ.ย. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคปภ. ประจำปี 2564

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x