light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand) ”  แก่ นายอมร  ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เนื่องโอกาสเข้ารับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand ) ”  ครั้งที่ 5  ฐานะที่วิริยะประกันภัยได้รับรางวัลแบรนด์แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดแห่งปี ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) จากการสำรวจภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์  ซึ่งถือเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการเก็บตัวอย่างมากที่สุด 24,000  ตัวอย่าง จากทั่วประเทศ มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ เป็นการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน   อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากงานวิจัยดังกล่าวเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยนี้เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาการตลาดโดยจัดทำขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงอายุ จำนวน 24,000 ตัวอย่าง จากทุกส่วนของประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และอีก  12,000 ตัวอย่างใน 13 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆด้วยตนเอง การเก็บข้อมูลนี้ยังมีการกระจายโควตาการเก็บอย่างทั่วถึงทั้งเพศและช่วงวัยให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการวัดพลังความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มีความครบถ้วนทุกมิติ มีความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

01
ก.ค. 2565

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล องค์กรที่มีผลงานและประสิทธิภาพยอดเยี่ยม จากเวที Thailand’s Smart Awards 2022

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล "Thailand’s Smart Awards 2022" ประเภท องค์กรที่มีผลงานและประสิทธิภาพยอดเยี่ยม (Smart Performance Company Awards) ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ
28
มิ.ย. 2565

วิริยะประกันภัย สนับสนุน “ค่ายสารคดี” ครั้งที่ 17 ร่วมสร้างนักผลิตคอนเทนต์สารคดีรุ่นใหม่

นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ค่ายสารคดี นักเขียนและช่างภาพ” ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด” (Road to Hometown) ซึ่ง นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดขึ้น
24
มิ.ย. 2565

วิริยะประกันภัย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล องค์กรที่มีผลงานและประสิทธิภาพยอดเยี่ยม จากเวที Thailand’s Smart Awards 2022 (ปรับปรุง : 01 ก.ค. 2565)


วิริยะประกันภัย สนับสนุน “ค่ายสารคดี” ครั้งที่ 17 ร่วมสร้างนักผลิตคอนเทนต์สารคดีรุ่นใหม่ (ปรับปรุง : 28 มิ.ย. 2565)


วิริยะประกันภัย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ (ปรับปรุง : 24 มิ.ย. 2565)


วิริยะประกันภัย เดินหน้าเปิดจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ เพิ่มช่องทางบริการในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ (ปรับปรุง : 23 มิ.ย. 2565)


วิริยะประกันภัย รุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ชุมชนบ่อนไก่ (ปรับปรุง : 22 มิ.ย. 2565)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x