light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล อันก่อให้เกิดการยอมรับเชื่อถือต่อสังคมและสาธารณะอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 (ปี 2556, 2561 และ 2564) โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” อันเป็นโครงการที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขึ้น ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานขององค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

10
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19
29
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ หนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
23
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand) ” แก่ นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องโอกาสเข้ารับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand ) ” ครั้งที่ 5
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x