light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ม.ค. 2561

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ "ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ด้วยการประกันภัย"

นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ด้วยการประกันภัย" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับ ช่วง 7 วันอันตราย  สำนักงาน คปภ. ยังได้เปิดศูนย์บริการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วน คปภ.1186 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ด้วยการจัดทำแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลอุบัติภัยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยกำกับติดตามบริษัทประกันภัยในการให้ความช่วยเหลือและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เสียหาย ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยเกี่ยวกับการเดินทางในอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปี ทั้งประกันภัย 100” และ “ประกันภัย 222” ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

11
ก.ย. 2561

วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561

บมจ.วิริยะประกันภัยรับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น” และ รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2560 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance Awards 2018)
05
ก.ย. 2561

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก”
30
ส.ค. 2561

วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์วิริยะประกันภัย” เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครนายก
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (ปรับปรุง : 11 ก.ย. 2561)


วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (ปรับปรุง : 05 ก.ย. 2561)


วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า (ปรับปรุง : 30 ส.ค. 2561)


วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 144 (ปรับปรุง : 30 ส.ค. 2561)


วิริยะประกันภัย สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 77 ปี (ปรับปรุง : 30 ส.ค. 2561)