light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ มอบหนังสือสุขสูงวัย ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ “สุขสูงวัย” จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง โดยมีสมาชิกของศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สำหรับ หนังสือ สุขสูงวัย" จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้วิธีการในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและแจ่มใสอยู่เสมอ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สังกัดสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ สอนการเต้นลีลาศ รำไทเก๊ก การบริการกายภาพบำบัด การบริการธาราบำบัด เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ มีสมาชิกจำนวน 1,781 คน หมุนเวียนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

05
มี.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 62 มุ่งกลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย”

นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ และ นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ปี 2561 และเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2562 ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย”
28
ก.พ. 2562

วิริยะประกันภัย ห่วงใยสุขภาพตำรวจไทย มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับมอบหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน จำนวน 15,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 8,000 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27
ก.พ. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมลงนามความร่วมมือ เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช ผลิตสีพ่นซ่อมรถยนต์ V-Series

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะพานิช จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายประพันธ์ ศิริโชติดำรงค์ ประธานบริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด
Share This Book Mark Send E-Mail Print This