light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ มอบหนังสือสุขสูงวัย ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ “สุขสูงวัย” จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง โดยมีสมาชิกของศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สำหรับ หนังสือ สุขสูงวัย" จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้วิธีการในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและแจ่มใสอยู่เสมอ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สังกัดสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ สอนการเต้นลีลาศ รำไทเก๊ก การบริการกายภาพบำบัด การบริการธาราบำบัด เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ มีสมาชิกจำนวน 1,781 คน หมุนเวียนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

18
มิ.ย. 2562

วิระยะฯ -TOD – AIS ร่วมลงนาม เดินหน้าผู้นำบริการ GPS Tracking

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายณัฏฐพล วิรัชพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด และนายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
18
มิ.ย. 2562

BDMS-วิริยะประกันภัย ประกาศความเป็นผู้นำคุณภาพการให้บริการ “Health Insurance Services Excellence”

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ BDMS Founder พร้อมด้วย นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และคุณธงชัย จิรอลงกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว BDMS-วิริยะประกันภัย ประกาศความเป็นผู้นำคุณภาพการให้บริการ
18
มิ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม

ายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม ภาค 6 ปี 2562 (ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This