light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ มอบหนังสือสุขสูงวัย ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ “สุขสูงวัย” จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง โดยมีสมาชิกของศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สำหรับ หนังสือ สุขสูงวัย" จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้วิธีการในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและแจ่มใสอยู่เสมอ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สังกัดสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ สอนการเต้นลีลาศ รำไทเก๊ก การบริการกายภาพบำบัด การบริการธาราบำบัด เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ มีสมาชิกจำนวน 1,781 คน หมุนเวียนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

16
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย สนับสนุน กองทัพบก ร่วมมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ ปี 62

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รับมอบของที่ระลึก จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัทฯ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
14
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รร.สวนลุมพินี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี รับมอบกระเป๋านักเรียน จำนวน 500 ใบ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี ในกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
08
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมอวยพรปีใหม่ รมว.แรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนำผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
Share This Book Mark Send E-Mail Print This