light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย รวมพลังจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ อ.หัวไทร ส่งเสริมนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตามแนวประชารัฐ

นายวิทยา  เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร และจิตอาสาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอนุรักษ์ กาญจนรัตน์ ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดโครงการ “วิริยะรักต้นไม้ รักษ์โลก”  ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นลีลาวดีและต้นบานบุรี จำนวน 120 ต้น รวมถึงทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาย 408 ปากระวะ-เเยกฉิมหลา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้มีความสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวไทรเเละผู้สัญจรถนนสายดังกล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามนโยบาย โครงการจังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวไทร รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

21
พ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ผนึกพลังกลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 จัดกีฬาสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพ

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “กีฬาสี สานสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562
07
พ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย เปิดอาคารสำนักงานสาขาชลบุรีแห่งใหม่

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนชลบุรี ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
07
พ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง”

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มลูกค้าผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสุขที่ให้ “ วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This