light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
26
มี.ค. 2562

วิริยะร่วมสนับสนุน โครงการ "Friends for life" ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบ 5 โรงพยาบาลใหญ่ของรัฐ

นายปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธนาคารทิสโก้ และนายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพในโอกาสที่บริษัทวิริยะประกันภัย ให้การสนับสนุน โครงการ "Friends for life” เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ สามารถรองรับคนไข้จากทั่วประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย เป็นจำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

21
พ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ผนึกพลังกลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 จัดกีฬาสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพ

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “กีฬาสี สานสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562
07
พ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย เปิดอาคารสำนักงานสาขาชลบุรีแห่งใหม่

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนชลบุรี ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
07
พ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง”

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มลูกค้าผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสุขที่ให้ “ วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This