light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
26
มี.ค. 2562

วิริยะร่วมสนับสนุน โครงการ "Friends for life" ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบ 5 โรงพยาบาลใหญ่ของรัฐ

นายปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธนาคารทิสโก้ และนายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพในโอกาสที่บริษัทวิริยะประกันภัย ให้การสนับสนุน โครงการ "Friends for life” เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ สามารถรองรับคนไข้จากทั่วประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย เป็นจำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

13
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี

นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว
13
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
13
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"
Share This Book Mark Send E-Mail Print This