light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
09
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนเที่ยวเมืองไทยในหนึ่งวัน”

นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนในสังกัด จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนเที่ยวเมืองไทยในหนึ่งวัน” ด้วยการนำผู้เอาประกันภัย ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม อยุธยา สมุทรสาคร และสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 160 ท่าน ร่วมเที่ยวชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาตร์ชาติไทย ณ “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ” และ “พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ” จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เอาประกันภัย ที่มอบความไว้วางใจในบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน ผู้เอาประกันภัย รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

13
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี

นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว
13
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
13
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"
Share This Book Mark Send E-Mail Print This