light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย รับมอบเข็มเกียรติคุณ ชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 62

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 ประจำปี 2562 (TCC BEST AWARD 2019) “Business Ethics for Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน” ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

สำหรับโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เป็นโครงการที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 15”
29
พ.ย. 2562

วิริยะฯ โชว์เบี้ย 9 เดือน โต 3.43% มั่นใจโค้งสุดท้าย! เบี้ยโตตามเป้า

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ครั้งที่ 6 ตอน “โค้งสุดท้ายตลาดประกันภัยรถยนต์ปี 62” โดยมี นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่จังหวัดเลย

ล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ จังหวัดเลย
Share This Book Mark Send E-Mail Print This