light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พ.ย. 2562

วิริยะจิตอาสาอุบลฯ ร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” พร้อมลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร "อิ่มท้อง อิ่มใจ" โรงเรียนผักหย่า อ.เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 50,000 บาทอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมใหม่ที่มาทดแทนงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมเมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ได้มีการปรับแนวทางการจัดกิจกรรมใหม่ แต่ยังคงรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของกลุ่มจิตอาสาภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี นิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก และยังคงเน้นแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านหรือชุมชน อันจักนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 15”
29
พ.ย. 2562

วิริยะฯ โชว์เบี้ย 9 เดือน โต 3.43% มั่นใจโค้งสุดท้าย! เบี้ยโตตามเป้า

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ครั้งที่ 6 ตอน “โค้งสุดท้ายตลาดประกันภัยรถยนต์ปี 62” โดยมี นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่จังหวัดเลย

ล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ จังหวัดเลย
Share This Book Mark Send E-Mail Print This