light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พ.ย. 2562

วิริยะจิตอาสาอุบลฯ ร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” พร้อมลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร "อิ่มท้อง อิ่มใจ" โรงเรียนผักหย่า อ.เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 50,000 บาทอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมใหม่ที่มาทดแทนงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมเมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ได้มีการปรับแนวทางการจัดกิจกรรมใหม่ แต่ยังคงรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของกลุ่มจิตอาสาภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี นิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก และยังคงเน้นแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านหรือชุมชน อันจักนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

05
ส.ค. 2563

สำนักงาน คปภ.และ วิริยะประกันภัยร่วมมอบความคุ้มครอง รถรางล้อยางนำเที่ยวแก่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยางนำเที่ยว จาก นายธีระศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายคเณศ มากเจริญ ผู้จัดการสาขาพระนครศรีอยุธยา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
ก.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนด้วยความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 90
29
ก.ค. 2563

วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

างเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบ กรมการขนส่งทางบก และนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 366
Share This Book Mark Send E-Mail Print This