light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่จังหวัดเลย

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ จังหวัดเลย โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจากส่วนกลาง รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ และคู่ค้า เข้าร่วมพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร บมจ.วิริยะประกันภัย จังหวัดเลย

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฯ เลย แห่งใหม่นี้ จะดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานบริการประกันภัยอย่างครบวงจร อันเป็นไปตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” ทั้งนี้การดำเนินงานก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

10
ก.ค. 2563

วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ่อนไก่

นางเพลินพิศ ชารีโคตร รองประธานชุมชนเคหะบ่อนไก่ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมรับมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ "วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
มิ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงหทัยมาศ โคตรสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมพิเศษ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
มิ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This