light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่จังหวัดเลย

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ จังหวัดเลย โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจากส่วนกลาง รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ และคู่ค้า เข้าร่วมพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร บมจ.วิริยะประกันภัย จังหวัดเลย

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฯ เลย แห่งใหม่นี้ จะดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานบริการประกันภัยอย่างครบวงจร อันเป็นไปตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” ทั้งนี้การดำเนินงานก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 15”
29
พ.ย. 2562

วิริยะฯ โชว์เบี้ย 9 เดือน โต 3.43% มั่นใจโค้งสุดท้าย! เบี้ยโตตามเป้า

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ครั้งที่ 6 ตอน “โค้งสุดท้ายตลาดประกันภัยรถยนต์ปี 62” โดยมี นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

นายอภิสิทธิ์ ฉอมไธสง และนายบรรลือศักดิ์ เทือกสุบรรณ หัวหน้าส่วนสินไหมทดแทน ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นครราชสีมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท พร้อมค่าปลงศพ 5,000 บาท ให้แก่ครอบครัวของ คุณวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This