light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ธ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโส เที่ยวชมเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส และนายชมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนอาวุโส ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมฯ จำนวน 40 คน เข้าเที่ยวชมเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีทีมงานวิริยะประกันภัย คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาวงการสื่อมวลชน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักข่าวรุ่นหลังให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

10
ก.ค. 2563

วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ่อนไก่

นางเพลินพิศ ชารีโคตร รองประธานชุมชนเคหะบ่อนไก่ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมรับมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ "วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
มิ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงหทัยมาศ โคตรสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมพิเศษ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
มิ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This