light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ธ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย-สมบัติทัวร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

นางสาวจตุพร ตัณฑลีลา ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการอบรม “หลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สมบัติทัวร์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติเมื่อขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุ แก่พนักงานขับรถขนส่งผู้โดยสารของสมบัติทัวร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการรถโดยสารในการเดินทางออกต่างจังหวัด โดยมี นายธำรงค์ พุ่มเกาะ และนายมนูญ รวบยอด ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมบัติทัวร์ สาขาสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

10
ก.ค. 2563

วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ่อนไก่

นางเพลินพิศ ชารีโคตร รองประธานชุมชนเคหะบ่อนไก่ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมรับมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ "วิริยะจิตอาสารวมน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
มิ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงหทัยมาศ โคตรสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมพิเศษ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29
มิ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This