light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ธ.ค. 2562

ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2” โดยมี นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลพร้อมวุฒิบัตร จากการทำคะแนนสอบมากกว่า 80 คะแนน ได้แก่  คะแนนสูงสุดอันดับ 1 นายยุรนันท์ ดุษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระนครศรีอยุธยา, อันดับ 2 นายนพดล ลิ่มวงษ์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุราษฎร์ธานี และอันดับ 3 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ขวัญมี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ระยอง นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ทำคะแนนสอบมากกว่า 60 คะแนน ได้แก่ นายอนุชัย ฉิมชูทอง ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน กระบี่ และนายเขมชาติ บุญชุ่ม ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระราม 2 โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทียบเท่าสากล ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 75 คน จากบริษัทสมาชิก 34 บริษัท และจากบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

25
พ.ค. 2563

วิริยะฯ – บช.น. – บก.จร. ร่วมบูรณาการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) นำทีมงาน วิริยะจิตอาสา และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน บรรจุ “ถุงปันสุข” ส่งมอบให้แก่ประชาชนชุมชนบ่อนไก่
25
พ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยมอบ “ถุงปันสุข” ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สู้ภัยโควิด-19

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบ “ถุงปันสุข ” บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางพรพิมล บัวสมุย ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี และ นายมนตรีชูพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ
25
พ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทน-นายหน้า ผ่านระบบออนไลน์

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย ในรูปแบบผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายดลเดช สัจจวีรกุล รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา และนายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนายหน้านิติบุคคล
Share This Book Mark Send E-Mail Print This