light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ธ.ค. 2562

ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2” โดยมี นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลพร้อมวุฒิบัตร จากการทำคะแนนสอบมากกว่า 80 คะแนน ได้แก่  คะแนนสูงสุดอันดับ 1 นายยุรนันท์ ดุษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระนครศรีอยุธยา, อันดับ 2 นายนพดล ลิ่มวงษ์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุราษฎร์ธานี และอันดับ 3 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ขวัญมี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ระยอง นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ทำคะแนนสอบมากกว่า 60 คะแนน ได้แก่ นายอนุชัย ฉิมชูทอง ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน กระบี่ และนายเขมชาติ บุญชุ่ม ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระราม 2 โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทียบเท่าสากล ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 75 คน จากบริษัทสมาชิก 34 บริษัท และจากบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

02
ม.ค. 2563

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวิริยะประกันภัย โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ ปลอดภัยเมาไม่ขับ”

ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน "ปีใหม่ ปลอดภัยเมาไม่ขับ" ของมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย ณ สถานีขนส่งหมอชิต พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
02
ม.ค. 2563

วิริยะฯ-คปภ. ดวลแข้งกระชับมิตร “ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7”

นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายคดี และคุ้มคร้องสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำทีมผู้บริหารร่วมแข่งขันฟุตบอลกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ในกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7”
02
ม.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ร่วมกับ อำเภอนาดี และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ช่วงเทศกาล
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวิริยะประกันภัย โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ ปลอดภัยเมาไม่ขับ” (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


วิริยะฯ-คปภ. ดวลแข้งกระชับมิตร “ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7” (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์จราจร สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจ สน.มีนบุรี (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 (ปรับปรุง : 24 ธ.ค. 2562)