light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
02
ม.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ร่วมกับ อำเภอนาดี และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ช่วงเทศกาล  โดยมีนายชาติชาย ไทยกล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า (TFRTA) เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เกิดความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักสากล (ระบบ ICS) และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดไปถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ตามสิทธิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงบนท้องถนน เพื่อจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ให้พึงระมัดระวังเมื่อถึงจุดเสี่ยงที่พิกัดเอาไว้ จากนั้นก็จะมอบหมายให้สาขาและศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเข้าไปร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

25
พ.ค. 2563

วิริยะฯ – บช.น. – บก.จร. ร่วมบูรณาการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) นำทีมงาน วิริยะจิตอาสา และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน บรรจุ “ถุงปันสุข” ส่งมอบให้แก่ประชาชนชุมชนบ่อนไก่
25
พ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยมอบ “ถุงปันสุข” ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สู้ภัยโควิด-19

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบ “ถุงปันสุข ” บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางพรพิมล บัวสมุย ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี และ นายมนตรีชูพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This