light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฐานะประธานในพิธี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีในช่วงเทศกาลต่างๆ อันเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตให้ลดน้อยลง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง

นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง
05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ
05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า

างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด
Share This Book Mark Send E-Mail Print This