light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท พร้อมด้วย นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำมาถวาย เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความทรุดโทรมจากภัยน้ำท่วม พื้นผุพัง ผนังปูนมีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึม รวมถึงเมรุที่มีสภาพแตกร้าวเกิดจากการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ วัดตะกล่ำ เป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลกับชุมชน สังคม ทั้งในด้านฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน สนับสนุนความสะดวกในการประกอบศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการสนับสนุนโครงการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง

นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง
05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า

างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด
05
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ห่วงใยพนักงานเคลม มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ จึงได้มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ ในสังกัดกลุ่มปฏิบัติการ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
Share This Book Mark Send E-Mail Print This