light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2,000 เล่ม จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา  สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจากพนักงานวิริยะประกันภัย ซึ่งร่วมใจกันนำมาแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา” เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

20
มี.ค. 2563

วิริยะฯ - ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์

างสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นายนที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และนายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด 17 ปี ต่อเนื่อง

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2020”
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.เลิดสิน

ายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ศิริไชย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ ตามโครงการ "รักษ์ถุงผ้า No Plastic" ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This