light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ มูลค่ารวม 500,000 บาท ตามโครงการ "รักษ์ถุงผ้า No Plastic" ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  เป็นผู้แทนมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้นำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการรักษาต่อเนื่องหลายเดือนจึงต้องรับยากลับบ้านจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

20
มี.ค. 2563

วิริยะฯ - ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์

างสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นายนที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และนายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด 17 ปี ต่อเนื่อง

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2020”
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.เลิดสิน

ายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ศิริไชย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ ตามโครงการ "รักษ์ถุงผ้า No Plastic" ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This