light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
20
มี.ค. 2563

วิริยะฯ - ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์

นางสาวเสาวณีย์  เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  นายนที  ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และนายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปตาม โครงการไตรภาคี อบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 และสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการจัดซ่อมที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ทั้งนี้เฉพาะความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

25
พ.ค. 2563

วิริยะฯ – บช.น. – บก.จร. ร่วมบูรณาการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) นำทีมงาน วิริยะจิตอาสา และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน บรรจุ “ถุงปันสุข” ส่งมอบให้แก่ประชาชนชุมชนบ่อนไก่
25
พ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยมอบ “ถุงปันสุข” ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สู้ภัยโควิด-19

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบ “ถุงปันสุข ” บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางพรพิมล บัวสมุย ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี และ นายมนตรีชูพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This