light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
27
เม.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ศูนย์ “KMITL GO FIGHT COVID-19”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ศูนย์รวมนวัตกรรม “KMITL GO FIGHT COVID-19” ณ สำนักอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ถูกจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อสนองมาตรการเชิงรุกของ สจล. ในการเป็นผู้ช่วยเหลือด้านนวัตกรรม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีความต้องการ นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ GO Life Ventilator, ระบบควบคุมลิฟท์แบบไม่ต้องสัมผัส, ประตู้ตรวจจับอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19, เครื่องผลิตโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อดังกล่าว โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

25
พ.ค. 2563

วิริยะฯ – บช.น. – บก.จร. ร่วมบูรณาการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) นำทีมงาน วิริยะจิตอาสา และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน บรรจุ “ถุงปันสุข” ส่งมอบให้แก่ประชาชนชุมชนบ่อนไก่
25
พ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยมอบ “ถุงปันสุข” ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สู้ภัยโควิด-19

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบ “ถุงปันสุข ” บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางพรพิมล บัวสมุย ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี และ นายมนตรีชูพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This