VIRIYAH SLOGAN

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

15
ต.ค. 2564

วิริยะประกันภัยติดตามโครงการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อความยังยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์   อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายอนุศิษฎ์  นิติสุวรรณกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)  พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ  เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ทางบมจ.วิริยะประกันภัยให้การสนับสนุน ณ  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารช้าง และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารช้างในฤดูแล้ง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนให้กับช้างในพื้นที่ต่อไป

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด