VIRIYAH SLOGAN

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

04
ม.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยพิธีเปิดครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ภายในบูธยังมีกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนมาสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในการนำรถมารับบริการตรวจสภาพฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด