VIRIYAH SLOGAN

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

24
ธ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโส เที่ยวชมเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส และนายชมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนอาวุโส ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมฯ จำนวน 40 คน เข้าเที่ยวชมเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีทีมงานวิริยะประกันภัย คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาวงการสื่อมวลชน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักข่าวรุ่นหลังให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด