VIRIYAH SLOGAN

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

24
ธ.ค. 2562

วิริยะประกันภัย-สมบัติทัวร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

นางสาวจตุพร ตัณฑลีลา ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการอบรม “หลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สมบัติทัวร์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติเมื่อขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุ แก่พนักงานขับรถขนส่งผู้โดยสารของสมบัติทัวร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการรถโดยสารในการเดินทางออกต่างจังหวัด โดยมี นายธำรงค์ พุ่มเกาะ และนายมนูญ รวบยอด ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมบัติทัวร์ สาขาสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด