light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยรถยนต์

bg
หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยรถยนต์ / โครงการ " มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก "
home


ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าโครงการรถบรรทุกที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)” จากกรมการขนส่งทางบก
โครงการ " มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก "

            โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตกลงร่วมมือกันพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งจะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่งจากยานพาหนะที่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พนักงานขับรถที่มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นผลดีทั้งกับผู้ประกอบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับธุรกิจการขนส่งและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการค้าการขนส่ง


                        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน สนับสนุนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเอกสารประกอบการรับสิทธิพิเศษจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินจากหน่วยตรวจประเมินที่ทางกรมขนส่งแต่งตั้ง
 • สำเนาใบรับรองมาตรฐาน Q จากกรมการขนส่งทางบก
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้า (ขส.บ.12 ง.)
 • สำเนาบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า (ขส.บ.11)


สอบถามรายละเอียดการสมัคร Q Mark
 • กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
  โทร/โทรสาร : 02-271-8490
  Email : develop_dlt@hotmail.com
 • www.thaitruckcenter.com
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

Poster แนะนำโครงการ
รับชม VDO แนะนำโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • “ฝ่ายพัฒนาการตลาดประกันภัยรถยนต์ ” 21/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
      แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทร.0-2129-8888

 • 1. คุณไกรสร ไชยเวช Tel: 02-129-7476 email : kraisornc@viriyah.co.th
  Share This Book Mark Send E-Mail Print This

  ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
  ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
  ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


  วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


  วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


  วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


  วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
  > โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
  x