วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

Affiliates

Viriyah Conglomerate

Foundation

lekprapai.jpg

1. Lek-Prapai Viriyahpant Foundation 

Website : lek-prapai.org

Facebook : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

Line : -

Twitter : -

Instagram : -

Youtube : vlek-prapai Channel
 

Motor Dealer&Operator

thonburi.jpg

2. Thonburi Phanich Group

Website : www.thonburi.com

Facebook : BenzThonburiGroup

Line : -

Twitter : -

Instagram : benzthonburi

Youtube : 
 

Knowledge

sarakadee.jpg

3. Sarakadee Magazine

Website : Sarakadee.com

Facebook : SarakadeeMag

Line : Sarakadee Magazine

Twitter : Sarakadee

Instagram : SarakadeeMag

Youtube : SarakadeeMag Channel

 

nairob.jpg

4. Nairobroo

Website : nairobroo.com

Facebook : NairobrooTraveler

Line : -

Twitter : -

Instagram : nairobroo_traveler 

Youtube : นายรอบรู้ นักเดินทาง Channel
 

Tourist Attraction

muangboran.jpg

5. Muangboran Museum (Ancient City Samutprakarn)

Website : muangboranmuseum.com

Facebook : muangborantheancientcity

Line : เมืองโบราณ

Twitter : the_ancientcity

Instagram : muangboran_samutprakan

Youtube : ancientcity Channel

 

Erawan.jpg
6. Erawan Museum

Website : Erawanmuseum.com

Facebook : ErawanMuseumSamutprakan

Line : เมืองโบราณ

Instagram : erawan.museum

Youtube : ancientcity Channel

 

Sanctuary.jpg

7. The Sanctuary of Truth Museum

Website : Sanctuaryoftruthmuseum.com

Facebook : The Sanctuary of Truth Museum

Line : -

Twitter : The Sanctuary of Truth Museum

Instagram : thesanctuaryoftruth

Youtube : The Sanctuary of Truth Official