วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

บริษัทในเครือวิริยะ

มูลนิธิ

lekprapai.jpg

1. มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

Website : lek-prapai.org

Facebook : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

Line : -

Twitter : -

Instagram : -

Youtube : vlek-prapai Channel
 

ผู้แทนจำหน่ายและประกอบรถยนต์

thonburi.jpg

2. กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช

Website : www.thonburi.com

Facebook : BenzThonburiGroup

Line : -

Twitter : -

Instagram : benzthonburi

Youtube : 
 

สรรสาระ

sarakadee.jpg

3. นิตยสารสารคดี

Website : Sarakadee.com

Facebook : SarakadeeMag

Line : Sarakadee Magazine

Twitter : Sarakadee

Instagram : SarakadeeMag

Youtube : SarakadeeMag Channel

 

nairob.jpg

4. นายรอบรู้

Website : nairobroo.com

Facebook : NairobrooTraveler

Line : -

Twitter : -

Instagram : nairobroo_traveler 

Youtube : นายรอบรู้ นักเดินทาง Channel
 

สถานที่ท่องเที่ยว

muangboran.jpg

5. เมืองโบราณ

Website : muangboranmuseum.com

Facebook : muangborantheancientcity

Line : เมืองโบราณ

Twitter : the_ancientcity

Instagram : muangboran_samutprakan

Youtube : ancientcity Channel


Erawan.jpg

6. พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

Website : Erawanmuseum.com

Facebook : ErawanMuseumSamutprakan

Line : เมืองโบราณ

Instagram : erawan.museum

Youtube : ancientcity Channel

 

Sanctuary.jpg

7. พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

Website : Sanctuaryoftruthmuseum.com

Facebook : The Sanctuary of Truth Museum

Line : -

Twitter : The Sanctuary of Truth Museum

Instagram : thesanctuaryoftruth

Youtube : The Sanctuary of Truth Official